Czym jest sztuka współczesna?

fotografierende / Pixabay

Sztuka współczesna to okres w dziedzinie sztuki, który nie posiada zamkniętych ram czasowych, gdyż jest to forma sztuki, która ma miejsce w dzisiejszych czasach. Niezwykle trudno określić czym właściwie jest sztuka współczesna, bowiem dla każdego może oznaczać ona co innego.
Sztuka o charakterze współczesnym to przede wszystkim projekty o nieregularnych kształtach, które mogą mieć postać rzeźby, obrazu czy pomnika lub innej instalacji. Dzieła sztuki współczesnej są przede wszystkim sposobem wyrażenia pojmowania świata przez dane artystę, jego sposób na rozwiązywanie – często – problemów wewnętrznych. I właśnie to przynosi największe problemy, kiedy podejmuje się próbę określenia terminu „sztuka współczesna” konkretną i jasną formułą.